اعضای تیم فرا رشد

گروه آموزشی پژوهشی فرا رشد,جهت گسترش و آموزش علوم نوین مبتنی بر روش های روز آموزشی در زمینه استعداد یابی و پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان ، در سطوح آموزشی پایه بویژه دانش آموزان تشکیل گردید و تا کنون با بهره گیری از تجارب نیروهای خلاق و ارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی موثر محصولات توانسته نمایندگی های متعددی را در سطح کشور اعطا نماید. خدمات فرا رشد مبتنی بر سیستم آموزشی کشور و الگوهای روز جهانی بوده و تمامی دوره ها و محصولات چه در بحث آموزشی و چه در فرآیند تولید کاملا کارشناسی شده و جلسات متعددی را تا نتیجه و ایجاد یک خروجی مناسب سپری می کند.

هیات موسسان فرا رشد

وحید هادی پور

Founding Partner
بیوگرافی وحید هادی پور

مهدیار قاسمی

Partner
بیوگرافی مهدیار قالسمی

امیر بهادر مرّی

Partner

نگاهی به

همکاران ما در فرا رشد ...

David B. Bass

Mergers & Acquisitions

Jennifer Mankin

Banking

Ann Allen

Real Estate

What People Say About Us

نظرات همکاران ما

be part of our success. join today.