خدمات

گروه آموزشی پژوهی فرا رشد

خدمات آموزشی در فرا رشد، طبق نیازهای جامعه ی آموزشی کشورمان ایران، با در نظر گرفتن دانش روز و توجه به زمینه های کمتر دیده شده در حوزه ی آموزش،‌ تدوین شده و آماده ی ارائه هستند. لازم به ذکر است که مراکز آموزشی می توانند برای دست یابی به نتیجه ای مطلوب تر، در خواست بازبینی مرکز، نیاز سنجی و تطبیق و تنظیم خدمات طبق نیازهای خاص مرکز خود را ثبت کرده و از خدمات متفاوتی بهره مند شوند.

ارائه‌ی بستر آموزش آن‌لاین، بیگ‌بلو‌باتن

ارائه‌ی بستر آموزش آن‌لاین، بیگ‌بلو‌باتن

Wireframing Task

So I said say don't get shirty with me Oxford hanky panky crikey.

Web Design

So I said say don't get shirty with me Oxford hanky panky crikey.

Get more sales by improving results

Laboris iusto curae incidunt eros eius distinctio exercitationem rem laborum eveniet quibusdam.

Our service

What we offer

Cloud Storage

Do one knacker sloshed so I said a load of old tosh haggle lurgy some dodgy chav cheeky bugger.

Cloud Storage

Do one knacker sloshed so I said a load of old tosh haggle lurgy some dodgy chav cheeky bugger.

Close to the Metal

Do one knacker sloshed so I said a load of old tosh haggle lurgy some dodgy chav cheeky bugger.

Tools for Every Saas

Do one knacker sloshed so I said a load of old tosh haggle lurgy some dodgy chav cheeky bugger.

Billing Schedules

Do one knacker sloshed so I said a load of old tosh haggle lurgy some dodgy chav cheeky bugger.

Designed for Search Engines

I don't want no agro bleeding say cup of char what.

Frequent Question

Do you have any question

Naff knackered brolly Eaton blow off the bee's knees grub so I said chip shop pukka young delinquent baking cakes cheeky, mush bonnet cras bum bag chimney pot is bite your arm off up the kyver oxford bugger.

Naff knackered brolly Eaton blow off the bee's knees grub so I said chip shop pukka young delinquent baking cakes cheeky, mush bonnet cras bum bag chimney pot is bite your arm off up the kyver oxford bugger.

Naff knackered brolly Eaton blow off the bee's knees grub so I said chip shop pukka young delinquent baking cakes cheeky, mush bonnet cras bum bag chimney pot is bite your arm off up the kyver oxford bugger.

Naff knackered brolly Eaton blow off the bee's knees grub so I said chip shop pukka young delinquent baking cakes cheeky, mush bonnet cras bum bag chimney pot is bite your arm off up the kyver oxford bugger.

Contact Us

Get in Touch

We do outstanding work with WordPress, &
we're outstanding to work with.

Explore Team Member
With Carousel Style

With ElementsKit all-in-one add-on for elementor every widget & extension can be customized, enabled & disabled!

Ralph Edwards

Co-Founder

Ralph Edwards

Co-Founder

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form

View Details

Courtney Henry

Product Designer

Courtney Henry

Product Designer

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form

View Details

Annette Black

Web Developer

Annette Black

Web Developer

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form

View Details

Guy Hawkins

Support

Guy Hawkins

Support

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form

View Details

خدمات
گروه آموزشی پژوهشی فرا رشد

خدمات آموزشی در دوران، طبق نیازهای جامعه ی آموزشی کشورمان ایران، با در نظر گرفتن دانش روز و توجه به زمینه های کمتر دیده شده در حوزه ی آموزش،‌ تدوین شده و آماده ی ارائه هستند. لازم به ذکر است که مراکز آموزشی می توانند برای دست یابی به نتیجه ای مطلوب تر، در خواست بازبینی مرکز، نیاز سنجی و تطبیق و تنظیم خدمات طبق نیازهای خاص مرکز خود را ثبت کرده و از خدمات متفاوتی بهره مند شوند.

آموزش تخصصی مربی کودک

فرا رشد

The best way to create Your product box

آموزش تخصصی مربی کودک در فرا رشد

شکی نیست که مربیان آگاه، آینده ی درخشانی را برای کودکان و در نتیجه برای ایران و جهان رقم خواهند زد. گروه آموزشی فرا رشد با اتکا به دانش تخصصی اعضا، دانش روز دنیا و البته فرهنگ و تاریخ ایران، محتوای آموزشی ویژه ای برای مربیان، ناظران و مدیران مراکز آموزشی طراحی کرده. این محتوای آموزشی طی برگزاری دوره های مختلف حضوری و غیر حضوری و بسته های آموزشی متنوع به مخاطبین علاقمند ارائه می شود.

Read More

طراحی محیط، برنامه‌ریزی و راه‌اندازی مراکز آموزش کودک

فرا رشد

The best way to create Your product box

100+ Widgets

طراحی محیط، برنامه‌ریزی و راه‌اندازی مراکز آموزش کودک به لطف حضور جمعی از متخصصین آموزشی و پرورشی، روان‌شناسان کودک و طراحان برجسته، گروه آموزش کودک دوران از سال ۱۳۹۷ فعالیت اثربخشی را در راستای راه‌اندازی مراکز آموزشی آغاز کرد.

Read More

نیازسنجی آموزشی و تولید محتوای آموزشی

100+ Widgets

The best way to create Your product box

100+ Widgets

You can also reduce the extra loading time on your WordPress websites. Leverage the best add-on pack for the Elementor page builder.

Read More