وحید هادی پور​

کارشناس ارشد روانسنجی و روانشناسی​

وحید هادی پور هستم، دانش آموخته ی رشته ی روان شناسی و روان سنجی در مقطع کارشناسی ارشد.

بخشی از فعالیت هایی که تا کنون انجام دادم به شرح زیر می باشد:

  • مشاور کودک و نوجوان، بازی درمان و رفتاردرمان در کلینیک آریان
  • مشاور تحصیلی و شغلی در مدارس تراز اول تهران
  • مشاوره ی پیش از ازدواج و زوج درمانی در یکی از مراکز تهران
  • ارزیابی روانشناختی و استعدایابی در یکی از مجموعه های تهران
آدرس ایمیل

info@fararoshd.com

شماره تماس

09391225138

اینستاگرام

Fara_roshd@

تلگرام

info@fararoshd.com

آقای وحید هادی پور - هیات موسسان فرا رشد

بیوگرافی

درباره وحید هادی پور بیشتر بدانید

سوابق پژوهشی:

تاثیر رنگ بر روی حافظه ی کودکان

بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامهی خواب کودکان

هنجاریابی آزمون هوشهای چندگانه 

طرّاحی نرم افزار توجّه و تمرکز 

هنجاریابی آزمون دقّت، توجّه و تمرکز

زمینه ی فعالیت:

مشاورهای کودک و نوجوان

مشاوره ی فردی

مشاوره ی خانواده

مشاوره ی پیش از ازدواج

مشاوره ی تحصیلی و شغلی

استعدادیابی

بازی درمانی – رفتار درمانی

سابقه ی فعّالیت مشاوره:

ده سال

سابقه ی فعّالیت بازی درمانی:

7سال

سابقه ی آموزشی:

22سال

تالیفات:

درس آزمون، کاربرگ، کتاب آزمون با انتشارات مبتکران، خیلی سبز، رزمندگان و…

عناوین کارگاه های اجرا شده:

اختلالات یادگیری

پرورش خلاقیت

پرورش مهارت شنیداری

پرورش مهارت توجّه و تمرکز

روش ترمیمی دیویس

تابآوری

آزمونهای هوش و استعداد تحصیلی

آزمونهای شخصیت

❖ … 

روانشناسی
میزان مهارت 95%
برگزاری کارگاه
میزان مهارت 95%
روانسجی
میزان مهارت 95%
پژوهش
میزان مهارت 70%

دوره های منتشر شده توسط وحید هادی پور

را از دست ندهید!